ҷуғрофия - jug'rofiya - geography - la géographie

тоҷикӣ - Tojikī English français
байрақ - baïraq flag le drapeau
мамлакат - mamlakat [AR] country le pays
марказ - markaz,
пойтахт - poïtakht
capital (city) la capitale
шаҳр - shahr town, city la ville
забон - zabon
забони модарӣ
zaboni modarī
language
native language
la langue
la langue maternelle
Тоҷикистон - Tojikiston Tajikistan Tadjikistan
тоҷик - tojik
тоҷикӣ - tojikī
Tajik [man]
Tajik language
tadjik
langue tadjik
Душанбе Dushanbe Douchanbe
Фаронса - Faronsa la France
забони фаронсавӣ
zaboni faronsavī
French language la langue française


тараф - taraf - direction

тоҷикӣ - Tojikī English français
шимол - shimol [AR] North le Nord
ҷануб - janub [AR] South le Sud
шарқ - sharq [AR],
машриқ - mashriq
East l'Est
ғарб - g'arb [AR] West l'Ouest
қутбнамо - qutbnamo compass la boussole
харита - kharita
харитаи географи - kharitaï geografi
map
geographic map
la carte
la carte géographique


макон - location - lieu

тоҷикӣ - Tojikī English français
боло - bolo up haut
поён - poyon down bas
дар болои - dar boloi on sur
дар зери - dar zeri under sous
дар даруни - dar daruni in dans
дар назди - dar nazdi at à
дар тарафи рост
dar tarafi rost
on your right à droite
дар тарафи чап
dar tarafi tshap
on your left à gauche
дар байни - dar baïni between
among
entre
parmi
ин ҷо - in jo here ici
дар он ҷо - dar on jo there là, là-bas
дар қарибии - dar qaribii [AR] near près, proche
дур - dur far loin, lointain